Psalm van Els Moors

psalm in de dichtkunst kan ik alles wat maar mogelijk is

(vrij naar de brief van Leonardo Da Vinci (±1481) aan Lodovico Sforza, de hertog van Milaan:
vertaling van de oorspronkelijke tekst door Charles Nicholls in 'Leonardo Da Vinci, Een biografie')

wanneer het ook maar gelegen komt zal ik alles
met genoegen metterdaad demonstreren mijn geheimen

openbaren zonder iemand afbreuk te doen het ontwerp
en de werking van de bestaande werktuigen heb ik bekeken

en bestudeerd maar zij verschillen in niets van de algemeen
gebruikelijke en ik heb methoden voor het vervaardigen van

buitengewone lichte en sterke bruggen gemakkelijk
te vervoeren of je mij nu achtervolgt of uit de weg gaat

en verder andere die solider zijn en niet te verwoesten
door vuur of geweld en gemaakt uit het duurzame materiaal

van het verlangen naar en de wanhoop om jouw schoonheid
die vergankelijk is de ademende zachtheid van jouw huid

en ik weet dat als jouw hart belegerd wordt, hoe jouw tranen
gestelpt moeten worden en hoe allerlei tegemoetkomingen

voorzichtige woorden stormladders en overige voor dit doel
geschikte zaken vervaardigd moeten worden en is jouw

belegerde lichaam niet met deze beschietingen klein
te krijgen vanwege de hoogte van de oevers van het

verdriet of de sterke ligging van jouw eenzame bestaan
dan heb ik methoden om elk fort of elk bolwerk

te vernietigen ook al zijn deze op de harde rots van jouw
ongeloof gebouwd ook heb ik diverse kanonnen zeer

makkelijk te vervoeren die de allerzoetste
liefdesverklaringen wegslingeren zodat het wel

een hagelstorm lijkt en de muziek die ermee gepaard
gaat zal grote angst bij de vijand teweeg brengen en

mijn woorden zullen grote verliezen en verwarring
veroorzaken -ik heb methode's om geluidloos

ondergrondse tunnels en geheime kronkelgangen
te maken om zo jouw ziel te bereiken en zelfs zo

nodig onder een gracht of een rivier van al 's werelds
tranen door te graven ik zal gepantserde gedachten

maken bestand tegen elke aanval die met hun
geschut door de rijen van de vijand heen breken en

die door geen mens hoe machtig ook tegengehouden
kunnen worden en daarachter kunnen alle mensen die

net als ik volgens de waarheid van het geluk willen
beminnen, volgen, geheel ongedeerd en zonder

tegenstand te ondervinden ik zal kanonnen
en mortieren en licht geschut maken mooi en bruikbaar

van constructie en heel anders dan het gebruikelijke
type en als deze beschietingen in naam van mijn liefde

niets blijken uit te halen zal ik katapulten, blijden, voetangels
en andere buitengewoon doelmatige toestellen

ontwerpen die niet gebruikelijk zijn en als de strijd
op zee plaatsvindt dan heb ik allerlei uiterst geschikte

aanvals- en verdedigingswerktuigen en vaartuigen
die bestand zijn tegen de zware beschietingen buskruit

rookmiddelen: kortom deze woelige tijden die jou
liefste voor altijd van mijn liefde willen scheiden