Psalm van Marc Tritsmans

Geen psalm

Mijn God, vraag me toch niet om ter ere van U
een psalm te schrijven waarin ik met de hand op het
hart zou beweren mij niet te schamen een mens te zijn.

Terwijl ik toch elke dag opnieuw moet zien hoe wij
met de lompe macht van ons veel te grote getal
alles wat leeft verpletteren onder ons gewicht.

Grazige weiden, rivieren en bossen met machtige bomen
en dieren alom: dat alles had U ons in Uw wijsheid
toevertrouwd. Om zoveel hoogmoed, zo'n misrekening

slaat U zichzelf nu vast voor het hoofd want in Uw alwetendheid
had U niet eens in het oog hoe wij in duistere kelders zaten
te rotzooien met Uw atomen. Wij wilden U immers naar de kroon

steken met ons door die overmaat aan hersenen zo opgeblazen
dwaze hoofd en riepen ten slotte fier uit dat U eindelijk dood
was en dat wij zelf de Dood waren geworden, de Vernietigers

van Werelden. Het enige wat wij nu nog kunnen, ja, U met ons,
is ons deemoedig samen schamen voor de rest van onze dagen
waarbij de onze zijn geteld maar de Uwe eindeloos gaan duren
Noot: Regel 14 verwijst uiteraard naar Friedrich Nietzsche ("Gott ist tot.") Regels 15 en 16 verwijzen naar de uitspraak van de fysicus Robert Oppenheimer (nadat de eerste kernbom op 16 juli 1945 tot ontploffing was gebracht): "Now I am become Death, the destroyer of worlds”. Deze verzen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Bhagavad-Gita, een heilige Hindoe tekst.