Een kleine eeuwigheid

MUSICA DIVINA 2021
EEN KLEINE EEUWIGHEID

Een seconde, een minuut, een uur, een dag, een week, een maand, een jaar, een decennium, een eeuw. De mens probeert de tijd vast te grijpen, maar raakt meestal verstrikt tussen de korrels in de zandloper. Musica Divina gooit zich in 2021 volop in het universele raderwerk van Kronos. Het is een beschouwing geworden rond kleine eeuwigheden. Rond de 500 jaar die ons scheidt van de dood van Josquin Desprez en de geboorte van Philippus De Monte, twee grootheden in het pantheon van de Vlaamse Polyfonie. Een langere tijdspanne zijn de negen eeuwen die de Norbertijnerorde ondertussen bestaat. Musica Divina is al vele jaren te gast in een paar van de schitterende Norbertijnerabdijen die het land rijk is en viert natuurlijk graag mee met de abdijgemeenschappen.

Een extra inspiratiebron voor Musica Divina 2021 was het zogenaamde dagboek zonder datum van de Poolse dichter Adam Zagajewski. Dat boek draagt in de Duitse vertaling de titel Die kleine Ewigkeit der Kunst. Het werd in 2011 in Krakau gepubliceerd met de titel Lekka przesada of Kleine overdrijving. Het is een pleidooi voor het onontbeerlijke van kunst in onze moderne wereld. Omtrent muziek schrijft hij onder andere:

De muziek herinnert er ons aan wat liefde is. Indien iemand vergeten is wat liefde is, moet hij naar muziek luisteren.

In het boek verbindt hij continu het persoonlijke met het algemene. Zoals bijvoorbeeld verhalen uit zijn geboortestad Lemberg met beschouwingen omtrent Rainer Maria Rilke en Emil Cioran. Dit balanceren op de grens tussen kunst en het alledaagse leven wordt ook duidelijk wanneer hij schrijft over het beschouwen van een schilderij:

Mij beviel deze kleine eeuwigheid, ik was er graag deel van geweest, van de waardigheid van ideale wezens. Meer zelfs: ik liet me erin verzinken. Misschien kon ik zo toch tot op een bepaalde hoogte iets van de verzoeking van de Heilige Cecilia ervaren. Maar dat duurde nooit lang, neen, het kon niet al te lang duren. Al snel keerde ik terug naar mijn levende en hongerige medebroeders en we deelden het avondeten.

Mag Musica Divina 2021 vele kleine eeuwigheden in zich dragen.

Jelle Dierickx


Meer informatie over het Kempens Psalmenboek