Het motto


Zuurstof voor de ziel

ZUURSTOF VOOR DE ZIEL. Dat is het motto van MUSICA DIVINA 2020. Uitgangspunt is het burgemeesterconvenant Kempen 2020. Daarbij wordt gestreefd naar een verlaging van 20% van de CO2-uitstoot in de Kempen. Musica Divina koppelt zich integraal aan dit positieve signaal. Muziek zorgt immers voor zuurstof voor de ziel.

Wie had kunnen vermoeden dat de maatschappelijke relevantie van het festivalmotto nog groter zou worden? De hele wereld lijdt ondertussen onder de coronacrisis. Ook hier gaat het in essentie om zuurstof. In de festivalbrochure citeren we een verpleger die getuigt over het werk op de corona-afdeling van zijn ziekenhuis:

„Liefde is nabijheid en niemand is gemaakt om alleen te sterven. Dan bekruipt ons opnieuw de ademnood. We bellen, luisteren, overleggen, staan klaar om zelf in de auto te springen. Alles om mensen samen te brengen, alles voor nabijheid, alles voor zuurstof. Onze zielen hebben het nodig.“

Ook de laatste woorden van George Floyd zorgden wereldwijd voor een schreeuw van verontwaardiging. Vlak voor hij op mensonterende manier stierf in Minneapolis zei hij: „Please, I can’t breathe“. De zuurstof werd hem letterlijk ontnomen. Een ziel werd vertrapt. Het merendeel van de wereldbevolking begreep dat daarmee ook hun keel dichtgeknepen werd, dat hun ziel verwond werd.

We hebben zuurstof nodig in onze intermenselijke relaties, zuurstof voor een gezond lichaam en een gezonde geest, zuurstof voor de aarde waarvan we deel uitmaken en die in grote ademnood is.

Musica Divina gaat in essentie over heling en verstilling. Het wonderbaarlijke religieuze erfgoed en het landschap van de Kempen nopen tot bezinning. Live hemelse muziek op deze bijzondere plekken kan helpen om klaarheid te scheppen, om wonden te zalven. De essentie van het festivalverhaal vertellen we samen met u, want we maken samen muziek, we trillen allemaal samen mee op de klank van schoonheid.

Belangrijk is dat we na maanden afzondering weer samen live muziek kunnen beleven. Zoals dichteres Maud Vanhauwaert het treffend verwoordt: „Er gaat niets boven de ademende werkelijkheid“.

Namens het festivalteam wens ik u een hemels festival!

Jelle Dierickx