Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Musica Divina 2017
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
15 tot 30 september 2017

MUSICA DIVINA is een festival vol hemelse muziek in de vele abdijen, begijnhoven en kerken die de Provincie Antwerpen rijk is. Het motto stamt in 2017 uit Apokalyps 21,1: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Tijdens Musica Divina wordt dat: “En ik hoorde een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”!

Men moet geen profeet of geleerde zijn om te weten dat de huidige omwentelingen in de wereld ingrijpend zijn, of het nu gaat om klimaatverandering, sociale herschikkingen of politieke verschuivingen. Muziek helpt ons om een positie in te nemen in deze turbulente tijden. Om muziek te laten klinken moet men willens nillens samenspelen; om de waarachtige en diepgaande ervaring die muziek met zich meebrengt te beleven, moet men willens nillens luisteren. We zijn allemaal samen aan het bouwen aan een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Het is in deze context zinvol dat we echt samenspelen, dat we echt en diep luisteren.

In de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, in de begijnhofkerken van Hoogstraten, Lier en Turnhout, in kerken in Geel en Herentals en in de Mechelse kathedraal hoort u onder andere: Het aura van de Noorse fjorden, het bijzondere geheim van Boccherini, een hemelse zwanenzang, liederen omtrent de zee der herinnering, het Japanse hagoromoritueel, sacrale elegantie uit Frankrijk, engelenstemmen uit Berlijn tot odes aan Martin Luther en Claudio Monteverdi.

In 2017 wordt aan MUSICA DIVINA tevens een nieuw luik gekoppeld: Poesia Divina. Aan negen Vlaamse dichters wordt gevraagd een ‘psalm’ te dichten. Net als muziek kan poëzie ons helpen een glimp op te vangen van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Het is wat in het zenboeddhisme satori wordt genoemd: een verlicht moment.

Mag u tijdens MUSICA DIVINA veel dergelijke momenten beleven.

Jelle Dierickx, directeur