Schaam je niet mens te zijn


Musica Divina 2018
Schaam je niet mens te zijn
van 21 september tot 6 oktober

Schaam je niet mens te zijn – wees trots!
In je opent zich gewelf na gewelf tot in het oneindige.
Je zal nooit af zijn en zo hoort het ook.


Zo luidt een strofe uit het gedicht Romaanse bogen van Tomas Tranströmer, de Zweedse Nobelprijswinnaar voor literatuur. De woorden worden uitgesproken door een engel die de protagonist omhelst en de woorden in zijn oor fluistert. Tomas Tranströmer wist als geen ander dat muziek het medium is dat de innerlijke gewelven laat klinken en dat tot in het oneindige. Hemelse muziek, het adagium van Musica Divina, is alvast één van de meest bijzondere verworvenheden waarop we als mens trots mogen zijn.

Tijdens het Abdijenweekend staat de historische figuur van Jezus als mens centraal: in de abdij van Averbode als wezen van vlees en bloed via Buxtehude’s Membra Jesu Nostri en als zoon tijdens concerten in de abdijen van Tongerlo en Postel. In Turnhout wordt de mens van toen en nu muzikaal gespiegeld en in Herentals komt het geheime ingrediënt liefde in het spel. In Heist-op-den-Berg wordt een ode gebracht aan de vertellende en zingende mens, de mens die via rituelen vat poogt te krijgen op de mysteries die het leven met zich meebrengt. Ten slotte komt de grenzeloze fantasie van de spelende mens aan bod in Lier en Hoogstraten. Een solowerk aan de start van de concerten, zoals het virtuoze De tous biens playnes van Frank Nuyts, dient als metafoor voor ‘de eenzame met zichzelf‘.

Musica Divina is een totaalbeleving. Naast hemels klassiek staan er rondleidingen, diverse lezingen en de tweede editie van Poesia Divina op het programma. In 2018 is het tevens twintig jaar geleden dat UNESCO zeventien begijnhoven als Werelderfgoed klasseerde. Dit feestjaar zal te horen zijn in de begijnhofkerken van Lier en Hoogstraten. De hemelse klanken op het programma worden voortgebracht door bijzondere musici en ensembles zoals de Schola Gregoriana Pragensis, Leonardo García Alarcón, Susanna Wallumrød, Philippe Pierlot, Romina Lischka en Gunnar Idenstam.

Namens het hele festivalteam
wens ik u een hemels festival!
Jelle Dierickx