Zuurstof voor de ziel

In maart 2014 ondertekenden alle Kempense gemeenten het burgemeestersconvenant onder begeleiding van IOK, gegroepeerd als Kempen 2020. Dit convenant is een initiatief van de Europese Commissie dat zich richt naar lokale overheden. Tegen 2020 wordt daarbij gestreefd naar een verlaging van 20% van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied. Musica Divina koppelt zich 2020 integraal aan dit positief signaal van de Kempense burgemeesters. Als festival dat zich focust op stilte, onthaasting, bezinning en het religieus erfgoed van de Kempen wil het een steentje bijdragen tot het principe van een gezonde geest in een gezond lichaam. Muziek zorgt immers ook voor zuurstof, voor heling, voor schoonheid en af en toe zelfs voor een ervaring van het sublieme. Longinus wist het al in de eerste eeuw na Christus treffend te verwoorden: „De ziel verheft zich, onwillekeurig, door wat werkelijk subliem is. Ze neemt een hoge vlucht en wordt van vreugde vervuld, vreugde en trots, alsof ze wat ze hoorde zelf heeft gemaakt." Net dat wil Musica Divina 2020 bieden: Zuurstof voor de ziel.

Net in coronatijden is dit motto en de live beleving van muziek meer dan ooit broodnodig. Met uiterste respect wordt deze festivaleditie opgedragen aan alle zorgverleners.